1972 Mustang

tidligere eier: Kjetil Furuberg

 

 

Denne hadde Kjetil Furuberg en kort periode.  Her er hans egen kommentar:

"Denne  ble  kjøpt  i  Sverige  også,  hos  "Maga-Lars",  som  jeg  også  kjøpte  Buick'en  av.  (Den  røde 1970-Electra Conv.) Dette  kjøpte  ble  gjort  i  ren  "panikk"  over  å  ikke  ha  bil,  og  jeg  husker  ikke  når  den  verken  ble  kjøpt  eller  solgt,  bare  at  den  ble  lagret  hos  tidligere  ACCG-medlem Egon Heldt,  mens  han  bodde  i Sverige. Når  jeg  skulle  selge  den  viste  det  seg  at det var  noe  feil  med  den  ene  toppen,  og  det  ble  til  at  jeg,  med hjelp av  av  Tom Arne Kvesetberg  reparerte   feilen  hos  en  kompis  av  Maga-Lars  som  jeg  tror  hette  Kenneth,  men  det  er  jeg  ikke  sikker på. (Han  bodde  innerst  på  byggefeltet  bak  BP-stationen  i  Chatta-berg...) Bilen  var  fin  å  se  på, men  så  rusten  i  bærende  konstruksjoner,  at  det  var  farlig  å  kjøre  med  sidevinduene  igjen,  da  det  knaket så  jeg  trodde  de  skulle  sprekke. Heldigvis  så  husker  jeg  hverken  kjøps,  eller  salgs-sum,  og  det  er  vel  langt  det  beste..." 

 
Jeg (web-uansvarlig) mener å huske at vi så dette som et skrekkeksempel på hvor "råtten" en bil kunne være under, med rust osv uten at det vistes utvendig, mener den stod lagret på Brandval en kort stund (i forbindelse med tur til-fra Hunderfossen?)
Nærheten til grensen (35 km) gjorde selvfølgelig sitt til at enkelte gjorde som Kjetil her, kjøpte billig Amcar i Sverige... (luerer på om det var snakk om 25 lapper i dette tilfelle selv om Kjetil naturlig nok vil fortrenge det... ;-) (på midten av åttitallet)