1957 Cadillac coupe De Ville

tidligere eiere: Sæther gutta

 

 

Denne hadde ikke Sæther guttene lenge, så det er ikke sikkert så mange husker den. Kjøpt i Sverige importert til Norge og solgt for å kjøpe 57 Chev som de handlet rett etter