Stilarkdefinisjon (css) + logg

(Denne siden omhandler nettstedet www.accglaamdal.com)

Vedrørende teller:
Grunnen til skifte av teller er det er at vi har brukt gratistellere som har ligget på andre servere enn vår side, de som har levert tellerne har etter en stund bestemt at de ikke lenger skal tilby gratis teller og da må vi finne en ny et annet sted. Den vi har idag er dog en vi selv eier så den blir nok liggende. Denne telleren teller hver gang siden blir lastet, det vil si den vil øke når du er inne pga at vi bruker rammer, den teller kun når index filen blir startet. Telleren vil dermed indikere reelle besøkende...Telleren vil dermed ikke øke mens du navigerer rundt i våre sider, slik den gjør enkelte andre steder ;-)

Vedrørende logg:
Første halvdel av februar hadde 46 besøkende i snitt per dag. (nevnte tall er statistikk fra serveren der siden ligger, så her er det ekte besøkende og ikke "reloads" ;-) Telleren som er lagt ut feb.2003 teller kun unike treff og skal ikke oppdatere seg selv om du laster siden flere ganger etter hverandre med kort mellom rom. Mange sider har tellere som teller hver gang du trykker oppdater (eller reload). Vi teller kun unike treff!

Vedrørende CSS (Cascading Style Sheet eller på norsk gjennomgripende stilark  ;-):
Egen
css er lagt til på meny, menyen er lagt om til css (var laget i Java frem til oct 2002)
Bakgrunnen for dette er bedre kompabillitet (browsere/ nettlesere), og for å gjøre det lettere å oppdatere/ legge til nye menyknapper. Håper at det samtidig gjør det klarere hvilken side en er inne på , da den aktiverte meny linken blir grå så lenge siden vises. Markering av hvilke meny elementer som er besøkt, er med vilje fjernet da dette trolig kun vil virke forvirrende.

Spesifikasjon:
H1 er fonttype Verdana
Normal (brødtekst) er Garamond

Thumbnails av bilbilder er 150 pixsler brede.
Andre bilbilder er 600 pixsler brede.
Alle bilder er komprimert med jpg (de fleste i kvalitet på 30...)

CSS er lagt til på :  alle sider

Script for å unngå at noen av sidene åpnes utenfor rammen er lagt til på alle sider
Noen nye sider har ikke dette og det er vurdert fjernet da det i enkelte tilfeller ved treff fra søkemotor kan skape litt forvirring

Meta tags lagt til på alle sider som gir info til søke roboter + generelle tags...
nedenfor er et eksempel:

<meta name="author" content="members of ACCG">
<meta name="company" content="American Car Club Of Glaamdal">
<meta name="description" content="American Car Club Of Glaamdal, car club website with pictures and info about members cars and the club">
<meta name="keywords" content="American cars, amcar, car club, car pictures, amc, buick, cadillac,                     chevrolet, cherroke, chrysler, dodge, ford, hot rod, jeep, oldsmobile, pontiac, mopar">
<meta name="classification" content="automotive">
<meta name="rating" content="General">
<meta name="revisit-after" content="1 days">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="robots" content="all">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="copyright" content="© 2002, accglaamdal.com. All Rights Reserved.">

Alle sider er automatisk beskyttet av opphavsrettigheter spesifisert i Åndsverksloven.
Alle forespørsler om linking eller utlån av materiale vil søkes imøtkommet på en grei måte.
Uautorisert lån av materiale vil dermed få negative reaksjoner fra oss. Spør først. Vi er rimelige.